PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ansatte

Assisterende direktør

Åshild Vistnes van der Veen

Åshild er jurist.

Åshild har erfaring som privatpraktiserende advokat og har også jobbet som dommerfullmektig. Hun har mange års erfaring med tilsyn og klagesaksbehandling innen helse, omsorg, barnevern, vergemål og voldsoffererstatning hos Fylkesmannen i Rogaland. De siste årene var hun assisterende direktør. I tillegg har hun vært nemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland.
 

Telefon

940 30 304

Juridisk fagdirektør

Hanne Løvereide Årstad

Hanne er jurist.

Hanne har arbeidet på statlig og kommunalt nivå, blant annet i Helse Vest RHF og i Stavanger kommune. I tillegg ledet hun sekretariatet for Kommunal Oppreisningsordning i Rogaland for personer som hadde vært utsatt for overgrep eller uverdige omsorgsforhold i barnevernet. Hun har også arbeidet hos Fylkesmannen i Rogaland og vært lektor ved Høgskolen i Stavanger i avdeling for helse- og sosialfag.

Telefon

450 35 255

Leder for drift og administrasjon

Anne May Skansen Sønstabø

Anne May er siviløkonom.

I tillegg til å være siviløkonom fra NHH, har Anne May også utdanning i helseøkonomi. Hun har jobbet med økonomi og styringsinformasjon i spesialisthelsetjenesten og i Helse Vest. Der har hun i tillegg arbeidet med utvikling av finansieringsmodeller for sykehusene på Vestlandet. Hun også erfaring fra Sola kommune og Kommunal- og regionaldepartementet.

Telefon

415 33 826

Seniorrådgiver

Anne-Mette Espe

Anne-Mette har bakgrunn som sykepleier.

Hun har også master i helsepsykologi og grunnfag i administrasjon, ledelse og arbeidspsykologi. I tillegg har hun utdanning og erfaring innen forbedringsmetodikk og implementering.  Anne-Mette har arbeidet med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene i Helse Vest. Hun har også jobbet som rådgiver for smittevern i sykehus.

Telefon

958 45 713

Seniorrådgiver

Helge Dale

Helge er psykolog.

Han har erfaring med organisasjonsutvikling i private og offentlige virksomheter. Hovedvekten er på lederutvikling og omstillingsprosesser. Andre arbeidsområder har vært organisasjonskartlegging, konflikthåndtering og individuell veiledning av ledere og ansatte. Han har også pasienterfaring fra egen praksis som psykolog.

Telefon

907 44 063

Seniorrådgiver

Ingrid Dirdal

Ingrid har bakgrunn som sykepleier.

Ingrid har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet både som sykepleier og høgskolelektor i helsefag i Stavanger. Ingrid har også arbeidet som rådgiver innen helse hos Fylkesmannen og i Stavanger kommune. Før hun begynte i Ukom, hadde hun regionale og nasjonale oppgaver som seniorrådgiver i Helse Vest RHF.

Telefon

414 36 400

Seniorrådgiver

Ina Gundersen

Ina har bakgrunn som journalist.

Ina har bakgrunn fra mediebransjen, hovedsakelig som journalist i dagspressen. Her har hun arbeidet med nyheter og undersøkende journalistikk. I flere år hadde hun helse som et viktig fagfelt. Hun har også arbeidet som informasjonsrådgiver i næringslivet og i det offentlige. I tillegg satt hun mange år i styret i Skup, som arbeider for å øke journalisters kompetanse innen kritisk og undersøkende journalistikk.

Telefon

942 77 563

Seniorrådgiver

Morten Hellang

Morten er lege og spesialist i psykiatri.

Morten har jobbet som overlege på en psykiatrisk sengepost for personer med psykose og rusproblemer. Han etter det vært assisterende fylkeslege. Der fulgte han opp tjenester innen psykisk helsevern, særlig innen håndtering av selvmordsrisiko og økt frivillighet i psykisk helsevern. I tillegg har han erfaring innen helse og sikkerhet i offshoreindustrien.

Telefon

997 14 189

Ansatte

Innholdsfortegnelse

 

Ansatte 

Her finner du informasjon om oss som jobber i Ukom.

Ukom er har en tverrfaglig sammensatt stab med 21 fulltidsansatte og 6 kliniske ansatte som jobber deltid i Ukom. 

Direktør

Pål Iden

Telefon

948 39 190

Mail

pal.iden@ukom.no

Assisterende direktør

Åshild Vistnes van der Veen

Telefon

940 30 304

Mail

ashild.veen@ukom.no

Juridisk fagdirektør

Hanne Løvereide Årstad

Telefon

450 35 255

Mail

hanne.lovereide.arstad@ukom.no

Leder for drift og administrasjon

Anne May Skansen Sønstabø

Telefon

415 33 826

Mail

anne.may.sonstabo@ukom.no

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

415 33 811

Mail

synnove.serigstad@ukom.no

Leder for brukererfaring

Linn Bæra

Telefon

408 27 552

Mail

linn.merethe.baera@ukom.no

Seniorrådgiver

Anne-Mette Espe

Telefon

958 45 713

Mail

anne-mette.espe@ukom.no

Seniorrådgiver

Ingrid Dirdal

Telefon

414 36 400

Mail

ingrid.dirdal@ukom.no

Seniorrådgiver

Helge Dale

Telefon

907 44 063

Mail

helge.dale@ukom.no

Seniorrådgiver

Ina Gundersen

Telefon

942 77 563

Mail

ina.gundersen@ukom.no

Seniorrådgiver

Morten Hellang

Telefon

997 14 189

Mail

morten.hellang@ukom.no

Seniorrådgiver

Lucy Jegtnes

Telefon

404 66 653

Mail

lucy.jegtnes@ukom.no

Seniorrådgiver

Kristin Osland Lexow

Telefon

909 54 926

Mail

kristin.osland.lexow@ukom.no

Seniorrådgiver

Kristine Lock

Telefon

473 54 062

Mail

kristine.lock@ukom.no

Seniorrådgiver

Dag Erik Lutnæs

Telefon

920 56 516

Mail

dag.erik.lutnaes@ukom.no

Seniorrådgiver

Bjørn Roar Vagle

Telefon

907 63 640

Mail

bjorn.roar.vagle@ukom.no

Seniorrådgiver

Marianne Løland Vestly

Telefon

466 11 392

Mail

marianne.vestly@ukom.no

Økonomi- og administrasjonskonsulent

Åstein Vistnes

Telefon

47501107

Mail

astein.vistnes@ukom.no

Seniorrådgiver

Olav Toai Duc Nguyen

Mail

Olav.Toai.Duc.Nguyen2@ukom.no

Seniorrådgiver

Knut Magne Kolstadbråten

Mail

Knut.Magne.Kolstadbraten@ukom.no

Seniorrådgiver

Håvard Trønnes

Mail

Havard.Tronnes@ukom.no

Seniorrådgiver

Salwan Al-ani

Mail

Salwan.Al-ani@ukom.no

Seniorrådgiver

Satish Arora

Mail

Satish.Arora@ukom.no

Seniorrådgiver

Andreas Mastroanni

Mail

Andreas.Mastroanni2@ukom.no