PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Test UKOM_143