Skal undersøke dødsfallet til en mann med psykisk lidelse og rusutfordringer

En ung mann ble funnet død få dager etter et selvmordsforsøk. Forut for dødsfallet hadde han vært i kontakt med helsetjenesten.

Ukom skal undersøke om vi kan lære noe av denne hendelsen. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en bekymringsmelding som en far har sendt Ukom.

Sønnen, som hadde psykisk lidelse og rusutfordringer, ble fulgt opp av både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tiden før den unge mannen døde, ble livet hans stadig mer kaotisk.

Ukom skal undersøke om det kan avdekkes faktorer som kan være til hjelp for å forebygge denne typen alvorlige hendelser.