Nyheter

)
4
mai
Legger fram to rapporter om helsebygg i psykisk helsevern

Dårlige helsebygg kan utsette både pasienter og ansatte i det psykiske helsevesenet for alvorlig fare. I to nye ...

)
2
mai
Gratis webinar om trygge og pasientsikre helsebygg

Tirsdag 4. mai klokken 10.

)
12
apr
Undersøker drap begått av psykisk syke

Ukom har startet en undersøkelse knyttet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som begår drap.   

<...
)
25
mar
Barn og unges psykiske helse ett år inn i pandemien

Webinar torsdag 25.mars. kl. 10.00.

)
30
nov
Hvordan kan vi sikre at ungdom med psykiske plager får hjelp når de trenger det?

Ukom publiserer i dag rapporten "Ungdom med uavklart tilstand - Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom...

)
19
nov
Ukom lanserer en ny rapport. Følg lanseringen live!
Ukom publiserer rapporten "Ungdom med uavklart tilstand -...
)
18
nov
Hvordan kontrollerer helsepersonell om nasogastriske sonder er riktig plassert?

Noen pasienter får av ulike grunner ikke i seg nok næring og trenger dette tilført gjennom en tynn slange som gå...

)
12
nov
Kan pasientrom i psykisk helsevern bli tryggere?

Pasienter som forsøker å ta sitt liv under innleggelser gjør det som regel inne på pasientrommet. Ukom kartlegge...

)
21
okt
Undersøker samhandling ved uavklart diagnose

Den lange tiden før en kreftsyk mann fikk rett diagnose og behandling er grunnlaget for undersøkelsen.

)
1
okt
Nå kan du laste ned ferdige presentasjoner av Ukoms rapporter

Ukom har lagd PDF-presentasjoner ut fra Ukoms to første rapporter. De kan du enkelt laste ned og ta i bruk for l...

)
15
sep
Arbeider med kartlegging av alvorlige voldshendelser

Ukom arbeider med en kartlegging av alvorlige voldssaker der gjerningspersonen hadde oppfølging fra psykisk hels...

)
27
aug
Skal undersøke håndtering av legemidler i kommunen

Hensikten er å få fram hvordan kommunene kan sikre trygg bruk av legemidler hos brukere av sine helse- og omsorg...

)
16
jul
Enkle råd for å hindre brannulykker under røyking

De fleste sykehjem har gode rutiner for å hindre brann hos beboere som røyker. Alvorlige ulykker er heldigvis sj...

)
15
jun
Mye å lære etter uventet dødsfall i psykisk helsevern

Store doser legemidler antas å være årsak til at en ung kvinne døde mens hun var innlagt i psykisk helsevern. Uk...

)
15
jun
Fallsikre vinduer og rekkverk redder liv

Ukom anbefaler at alle kommuner og helseforetak sikrer vinduer og rekkverk i sine helsebygg. Det kan redde liv.<...

)
15
jun
Bedre helsehjelp med foreldrenes hjelp

Helsehjelpen til syke barn kan bedres dersom foreldrenes observasjoner systematisk innhentes og dokumenteres i h...

)
10
jun
Ukom legger fram sine første rapporter

De tre første undersøkelsene Ukom offentliggjør, tar for seg ulike områder innen helse- og omsorgstjenesten.

)
2
apr
Ukom tar imot varsler under koronapandemien
)
19
mar
Pandemien påvirker arbeidet i Ukom

Prosjekter og undersøkelser i Ukom blir utsatt som følge av koronaepidemien.

)
29
jan
Refleksjonspanel 29.01

Møte med refleksjonspanelet

)
12
des
Ukom vil undersøke tragedien i Tromsø
)
1
okt
Undersøker dødsfall etter forgiftning av antipsykotiske legemidler

Ukom har startet en undersøkelse etter at en pasient ble funnet død på en psykiatrisk sykehusavdeling.

)
1
okt
Hvorfor blir barn og unge avvist i barne- og ungdomspsykiatrien?
)
1
aug
Ukoms refleksjonspanel på plass

Refleksjonspanelet skal gi innspill til Ukoms arbeid.

Portrett av Linn Bæra, Leder for brukererfaring)
17
jul
Ukom arrangerer seminar for pasienter, brukere og pårørende

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) inviterer til et seminar for pasient-, pårø...

)
24
jun
Hvordan oppdage livstruende forverret tilstand hos barn?

Ukom har startet en undersøkelse etter at et barn døde av hjernehinnebetennelse under sykehusinnleggelse.

En gruppe pårørende har i flere år arbeidet for opprettelsen av en undersøkelseskommisjon. På åpningen var flere av dem til stede. Fra venstre: Waldemar Bistrup, Solveig Bistrup, Pål Iden (direktør i Ukom), helseminister Bent Høie, Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie.)
2
mai
Ukom er offisielt åpnet og i gang med å ta imot varsler

Statens undersøkelseskommisjon tar nå imot varsler. 2. mai ble kommisjonen offisielt åpnet av helseminister Bent...

)
14
mar
Årsrapport 2018

UKOM har levert sin første årsrapport.

I 2018 var UKOM et etableringsprosjekt organise...

)
26
feb
Offisiell åpning av Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten
Den 2. mai 2019 blir det offisiell åpning av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) i ...