Årsrapport 2018

UKOM har levert sin første årsrapport.

I 2018 var UKOM et etableringsprosjekt organisert under Helse- og omsorgsdepartementet. Hovedoppgavene var å rekruttere medarbeidere, og etablere de administrative rammene for kommisjonens virksomhet. Etableringsarbeidet ble gjennomført i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementet sine forventninger, og de oppsatte målene ble nådd.

                                     

Rapporten finner du her