Arbeider med kartlegging av alvorlige voldshendelser

Ukom arbeider med en kartlegging av alvorlige voldssaker der gjerningspersonen hadde oppfølging fra psykisk helsevern. 

I denne kartleggingen samler Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) inn opplysninger fra flere saker. Hensikten er å se om det finnes fellestrekk som helse- og omsorgstjenesten kan lære av.

Vi vil vurdere om det innsamlede materialet gir grunnlag for å igangsette mer omfattende undersøkelser rundt noen av disse hendelsene.