Barn og unges psykiske helse ett år inn i pandemien

Webinar torsdag 25.mars. kl. 10.00.

Det pågår en faglig diskusjon rundt situasjonen innen psykisk helse for barn og unge i Norge. Vi har mottatt bekymringsmeldinger fra ulike deler av landet om et helsetilbud under stort press.

For å skaffe en nasjonal oversikt over risikobildet, har Ukom hatt dialog med spesialisthelsetjenesten, utvalgte kommuner, pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Torsdag 25. mars klokken 10.00 legger Ukom fram nøkkeltall og observasjoner knyttet til status og utfordringer i tjenesten.

Følg webinaret fra vårt Facebook-arrangement. Opptaket kan også sees i etterkant på vår Facebook-side. 

https://www.facebook.com/events/213004040609523/

Her kan du se presentasjonen som ble vist under webinaret:

Barn og unge ett år inn i pandemien