Fallsikre vinduer og rekkverk redder liv

Ukom anbefaler at alle kommuner og helseforetak sikrer vinduer og rekkverk i sine helsebygg. Det kan redde liv.

Ved dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ble Ukom gjort oppmerksom på en alvorlig hendelse fra 2017 der en pasient klatret ut av vinduet og pådro seg alvorlige fallskader.

UNN gjennomførte en analyse av hendelsen og monterte vindussperrer på alle vinduer i de aktuelle pasientrommene. Vindussperren gjør at vinduene kan åpnes i luftestilling, men nøkkel trengs for å åpne dem fullt.

UNN foretok også i august 2019 en uformell undersøkelse av vindussikring ved norske sykehus og fant ingen andre sykehus som systematisk hadde montert vindussperrer på alle pasientrom over 2. etasje.

Ukom har fått sju varsler om fall

Etter mal fra UNNs kartlegging av sykehus har Ukom kontaktet fem tilfeldig utvalgte sykehjem i ulike deler av landet:

  • To sykehjem har hatt hendelser og har nå sikring av vinduer og sikrere rekkverk.
  • Tre sykehjem har ikke hatt hendelser og har ufullstendig sikring.

Ukom har siden oppstarten 1. mai 2019 mottatt sju varsler om fall fra vinduer og balkonger i helseinstitusjoner, med fem omkomne og to alvorlig skadet. Selv om disse hendelsene er sjeldne i hver enkelt virksomhet, er det grunn til å anta at mer enn ti dødsfall hvert år kan unngås dersom enkle tiltak gjennomføres nasjonalt.

Ukom har ikke undersøkt årsaksforholdene til hver hendelse.

Ofrene i disse ulykkene er gjerne demente, psykotiske pasienter eller pasienter med alvorlig somatisk sykdom, som i sin forvirring ser på et vindu eller en balkong uten sikkert rekkverk, som en vei ut. 

Ukom tilrår umiddelbare tiltak

Ukom sender nå ut en såkalt pasientsikkerhetsmelding, der alle kommune- og sykehusledere må gjennomgå sine helsebygg.

Med enkle og billige tiltak kan disse svært alvorlige hendelsene forebygges. Det er ikke akseptabelt at pasienter dør på grunn av usikrede vinduer og for lave rekkverk i helsebygg. Her må vi ha en nullvisjon.

Les våre pasientsikkerhetsmeldinger her