Gratis webinar om trygge og pasientsikre helsebygg

Tirsdag 4. mai klokken 10.

Dårlige helsebygg kan utsette både pasienter og ansatte i det psykiske helsevesenet for alvorlig fare. I to nye rapporter foreslår Ukom flere tiltak som bedrer sikkerhet, verdighet og trivsel. Enkle tiltak kan redde liv.

Den ene rapporten omhandler hva som skal til for å gjøre skjermingslokalene i det psykiske helsevernet tryggere og bedre tilpasset den enkelte pasienten.

Den andre tar for seg enkle tiltak som kan forebygge selvmord på pasientrom.

Tirsdag 4. mai klokken 10.

Varighet: 40 minutter.

Webinaret streames via, og blir liggende på, Ukoms side på Facebook.