Hvordan oppdage livstruende forverret tilstand hos barn?

Ukom har startet en undersøkelse etter at et barn døde av hjernehinnebetennelse under sykehusinnleggelse.

For å bedre diagnostikken av barn med feber og raskt forverret helsetilstand, vil vi særlig se om helsetjenesten har noe å lære av denne hendelsen.

Vi vil også se på kommunikasjonen mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og foreldre som opplevde akutt alvorlig sykdom hos et barn.