Hvorfor blir barn og unge avvist i barne- og ungdomspsykiatrien?

Ukom har startet en undersøkelse som skal se nærmere på barn og unge som blir henvist til helsehjelp i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), men som ikke får slik hjelp.

Utgangspunktet er en ungdom som fikk avslag to ganger av barne- og ungdomspsykiatrien etter at han var henvist to ganger av fastlegen. Ungdommen tok sitt eget liv to måneder etter siste avslag.

Dette er en såkalt temaundersøkelse som innebærer at denne hendelsen danner utgangspunkt for å gå bredere inn i sider knyttet til ulik praksis for henvisning og avvisning i BUP.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) vil blant annet se på omfanget av barn og unge som blir henvist til BUP, men som ikke får rett til slik helsehjelp. Her vil vi også se etter om det er ulik praksis rundt om i landet og mulige årsaker til det.