Kan pasientrom i psykisk helsevern bli tryggere?

Pasienter som forsøker å ta sitt liv under innleggelser gjør det som regel inne på pasientrommet. Ukom kartlegger nå om pasientrommene i det psykiske helsevernet kan bli utformet på en tryggere måte.

Det psykiske helsevernet skal vurdere om pasienter har selvmordsrisiko. Dersom det er slik risiko, blir pasienten blir fulgt tett opp. Noen ganger må pasienten levere fra seg bestemte ting. Slike tiltak er avhengig av riktige vurderinger. Terskelen for å utsette pasienten for dette kan variere.

Det er også mange bygningstekniske løsninger som kan gi varierende grad av trygghet mot slike hendelser.

Flere varsler

Sykehusene har det siste året varslet Ukom om flere alvorlige selvpåførte pasientskader som har skjedd på pasientens rom. I løpet av de neste ukene vil Ukom kontakte sykehus og pasienter som har vært involvert i disse hendelsene.  

Kartlegger innredningen

Ukom vil kartlegge hvor stor betydning innredningen av pasientrommet har hatt for den alvorlige hendelsen. Vi vil samtidig kartlegge om det finnes enkle utbedringer som kan gjøre pasientrommene tryggere.