Nå kan du laste ned ferdige presentasjoner av Ukoms rapporter

Ukom har lagd PDF-presentasjoner ut fra Ukoms to første rapporter. De kan du enkelt laste ned og ta i bruk for læring på din egen arbeidsplass.

Presentasjonene er lagd for at ledere, kvalitetsrådgivere eller andre som er interessert i rapportene våre enkelt kan ta dem i bruk. Innholdet og læringspunktene i presentasjonene kan deles med medarbeiderne eksempelvis på avdelings- eller fagmøter.

Presentasjonene inneholder en kort oppsummering av funn, anbefalinger og spørsmål til refleksjon som kan stimulere til læring.

Presentasjonene er lagd ut fra rapportene: Dødfall på en akuttpsykiatrisk sengepost  og Tidlig diagnostikk av det alvorlig febersyke barnet som ble publisert i juni 2020. PDF-ene finner du under hver rapport. 

Ukoms oppdrag er ikke bare å undersøke alvorlige hendelser og skriver rapport, men å bidra til at andre kan lære av disse hendelsene slik at de ikke skjer igjen. Presentasjonene skal være enkle å ta i bruk.

Dersom du ønsker mer informasjon, kontakt Synnøve Serigstad, leder for relasjon og læring, tlf 415 33 811.

Bildetekst: Synnøve Serigstad er leder for relasjon og læring i Ukom.