Offisiell åpning av Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten

Den 2. mai 2019 blir det offisiell åpning av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) i Stavanger.

Fra dette tidspunktet er UKOM klar til å ta imot varsler fra pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell om alvorlige uønskede hendelser og forhold.
Helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak, skal straks varsle undersøkelseskommisjonen om alvorlige hendelser, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a.

I løpet av våren 2019 kommer:

- fullverdig nettside
- mulighet for varsling direkte til UKOM
- medarbeidere på plass