Pandemien påvirker arbeidet i Ukom

Prosjekter og undersøkelser i Ukom blir utsatt som følge av koronaepidemien.

Ukom har besluttet å sette på vent alle prosjekter og undersøkelser som krever dialog og involvering fra helse- og omsorgstjenesten. Dette gjøres for å gi tjenesten mest mulig ro og rammer til å håndtere pandemien.

Ukom har også valgt å utsette publikasjoner og meldinger til tjenesten.

Dette gjøres av hensyn til ledere og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten som nå må konsentrere seg om å prioritere og håndtere den massive ekstrabelastningen smittesituasjonen innebærer.

Ukom følger med på konsekvensene

Koronapandemien påvirker også arbeidet i Ukom. Flere medarbeidere frigis til innsats ute i helse- og omsorgstjenesten, der de ut fra sin kompetanse kan ha noe å bidra med.

Ukom retter nå også oppmerksomheten mot de konsekvensene pandemien gir. Pasientsikkerheten vil i stort bli påvirket av sykdomsutbruddet og de tiltak helse- og omsorgstjenesten og samfunnet ellers setter inn.

Hva kan vi lære i etterkant?

Ukom er opptatt av at alle aktørene tar vare på de erfaringene pandemien gir. Viktige erfaringer må brukes til læring og forbedring, både underveis og i ettertid når den samlede innsatsen skal evalueres.

Hele samfunnet er nå påvirket av pandemi-situasjonen og de beslutningene som fattes nasjonalt for å dempe spredningen av Covid 19-viruset. Det viktigste er at alle slutter opp om den nasjonale innsatsen og sørger for å gi helse- og omsorgstjenesten nødvendige rammer og ressurser til å takle koronautbruddet.

De mest sårbare og de som blir alvorlig syke trenger et helsevesen som har kapasitet og ressurser til å gi god helsehjelp.