Ukom arrangerer seminar for pasienter, brukere og pårørende

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) inviterer til et seminar for pasient-, pårørende- og brukerorganisasjoner i januar/februar 2020.

 

Seminaret vil dreie seg om:

  • Hvem Ukom er, arbeidsmetoder, mandat og formål
  • Hva pasienter, brukere og pårørende kan varsle om
  • Hvilke typer saker Ukom vil kunne undersøke
  • Hvordan pasienter, pårørende og brukere kan komme i kontakt med Ukom

- Pasienter, brukere og pårørende er en svært viktig ressurs for oss i Ukom. At det nå er mulig å varsle om bekymringer via vår nettside, er nybrottsarbeid. Vi håper at flest mulig vil benytte seg av denne muligheten og gir oss innspill til hvordan vi kan forbedre tjenesten, sier Linn Merethe Bæra, leder for brukererfaring i Ukom.

 

På seminaret ønsker Ukom innspill. Ukom skal i tillegg til å gjøre hendelsesundersøkelser også undersøke ulike generelle tema som kan knyttes til pasientsikkerhet. Et sentralt spørsmål til organisasjonene er derfor hvilke tema Ukom spesielt bør interessere seg for.

 

Pasienter, brukere og pårørende er eksperter på ulike diagnoser, tema, utfordringer og helsetjenesten.

- Vi ønsker derfor også innspill på hvordan Ukom kan inkludere pasienter, brukere og pårørende som mulige eksperter/rådgivere i forbindelse med Ukoms temaundersøkelser, sier Bæra.

 

Hvor seminaret skal holdes, er ennå ikke avklart. Mer informasjon blir lagt ut på Ukoms nettside etterhvert.

Har du spørsmål eller er interessert i seminaret, ta kontakt med Linn Merethe Bæra på epost: linn.merethe.baera@ukom.no