Ukom lanserer en ny rapport. Følg lanseringen live!

Ukom publiserer rapporten "Ungdom med uavklart tilstand - Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP".

Bakgrunnen for Ukom sin rapport er historien om 17 år gamle "Jonas", som tok sitt eget liv. Jonas sin historie er ikke enestående. Hva kan vi lære av denne historien, og hvordan kan vi sikre at ungdom får hjelp når de trenger det?

Ukoms direktør Pål Iden vil presentere innholdet i rapporten. I tillegg vil Barneombud Inga Bejer Engh, representant fra Ungdomsrådet på UNN, Kamilla Mari Sørensen og psykolog Maria Østhassel delta. Sistnevnte er også kjent som TikTok-psykologen.

Delta på arrangementet ved å se sendingen her mandag 30. november kl. 10:00 - 11:00  
https://ukom.kg5.no/

Sjekk også vårt facebook-arrangement:
https://www.facebook.com/events/1319836455023321/