Ukom legger fram sine første rapporter

De tre første undersøkelsene Ukom offentliggjør, tar for seg ulike områder innen helse- og omsorgstjenesten.

Den ene rapporten tar utgangspunkt i at en ung kvinne ble funnet død inne på en akuttpsykiatrisk sengepost, trolig som følge av legemiddelforgiftning. Undersøkelsen kartlegger hvordan slikt kan skje. Rapporten løfter fram hvordan sikkerheten for innlagte pasienter i psykisk helsevern kan bedres.

Den andre rapporten tar utgangspunkt i at en 20 måneder gammel gutt døde på sykehus. Hjelpen var riktig, men kom for seint. Spørsmålet rapporten stiller, er hvordan vi kan bli flinkere til å fange opp tegn til alvorlig sykdom tidlig nok.

Samtidig med disse rapportene tar Ukom initiativ til en nasjonal kampanje for å bedre sikkerheten i norske helsebygg; både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen er at mer enn ti pasienter årlig omkommer eller skades etter fall fra vinduer og balkonger.

Rapportene publiseres 15. juni.