Ukoms refleksjonspanel på plass

Refleksjonspanelet skal gi innspill til Ukoms arbeid.

For å bidra til at kommisjonens undersøkelser får relevans og nytte for helse- og omsorgstjenesten, etableres et refleksjonspanel som skal gi innspill til Ukoms strategiske valg og prioriteringer, fag- og rolleutøvelse. Ukoms undersøkelser skal utrede årsaksforhold og gi uavhengige tilrådinger til alle aktører i helse- og omsorgstjenestene.

Refleksjonspanelet er et rådgivende organ og består av personer med viktig og ulik kompetanse, perspektiv og engasjement knyttet til helse- og omsorgstjenesten.

Panelet skal gi innspill til Ukoms utøvelse av sitt oppdrag, med særlig vekt på tema og metode samt prioritering av kommisjonens innsats. Panelet kan ikke instruere Ukom, men gjennom sine innspill bringe inn ulike perspektiv og ha et kritisk blikk på kommisjonens arbeid.

Bilde: Ukoms refleksjonspanel møtte hverandre og de ansatte i Ukom under en samling i Stavanger 4. september. Dette bildet viser medlemmene i Refleksjonspanelet (Erik Fosse og Geir Sverre Braut var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Bjørn Roar Vagle

Medlemmer:

Reidun Førde (leder)

Coby Omvlee

Erik Fosse

Eva Stensland

Geir Sverre Braut

Jan Erik Sverre

Jon Magnussen

Mina Adampour

Olav Røise

Randi Rosenqvist

Stein Knardahl

Steinar Hunskår

Anne Kjersti Befring

Mer informasjon om medlemmene finner du her.