Undersøker dødsfall etter forgiftning av antipsykotiske legemidler

Ukom har startet en undersøkelse etter at en pasient ble funnet død på en psykiatrisk sykehusavdeling.

Obduksjonsrapporten viste forgiftning knyttet til bruk av antipsykotiske legemidler.

Pasienten var diagnostisert med en lett utviklingshemming.

Akutt psykose stiller behandlingsapparatet overfor mange vanskelige avveiinger og utfordringer.

I Ukom vil vi undersøke om vi kan finne faktorer som er viktige for å trygge behandlingen og omsorgen for særlig sårbare pasienter med akutt psykose.