Undersøker samhandling ved uavklart diagnose

Den lange tiden før en kreftsyk mann fikk rett diagnose og behandling er grunnlaget for undersøkelsen.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en mann på 73 år som døde av kreft. Han gikk lenge før han fikk riktig diagnose. Det førte til at han ikke fikk målrettet kreftbehandling.

Ukom ønsker med denne saken å se på samhandling rundt pasienter med uavklart diagnose i helsevesenet.

Ansvarsfordelingen mellom spesialiserte avdelinger på sykehus og mellom kommune og sykehus er aktuelle tema som undersøkelsen kan ta for seg.