Behandlingsansvarlig og personvernombud

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon om Ukoms behandling av personopplysninger ta kontakt.

 

Ukoms personvernombud kan gi generelle råd og veiledning

Kontaktinformasjon:

Statens undersøkelseskommisjon v/ personvernombud Kristian Kise Haugland

E-post: personvernombudet@ukom.no

Det er direktøren som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

Kontaktinformasjon:

Statens undersøkelseskommisjon

E- post: post@ukom.no