Besøk på vår Facebook-side

Når du besøker eller på annet vis interagerer med vår Facebook-side, samler Facebook Ireland Limited inn data om deg som gjøres tilgjengelig for Ukom som anonym statistikk og annen informasjon ("Page-Insights"). Dataene lagres hos Facebook Ireland Limited i Irland. Noe begrenset informasjon om deg samles også inn dersom du besøker vår Facebook-side uten å være innlogget på Facebook.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon som deles via vår Facebook-side.

Ukom har felles behandlingsansvar med Facebook Ireland Limited for data som blir delt til oss via vår Facebook-side. For å lese mer om Facebook sin behandling av data de deler med oss, kan du lese her.