Når samler Ukom inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse grunnene:

  • Du har bedt om å bli kontaktet av Ukom.

Du kan be om å bli kontaktet av Ukom ved å henvende deg til en av våre kommisjonsmedarbeidere, eller via vår meldingstjeneste på våre nettsider. Vi innhenter da navn og telefonnummer, og opplysningene lagres hos oss frem til vi har kommet i kontakt med deg.

Dersom denne kontakten medfører at Ukom regner henvendelsen som arkiv-verdig, vil opplysningene arkiveres i henhold til arkivloven. Varsel om alvorlige hendelser eller forhold vil alltid regnes som arkiv-verdige henvendelser hos Ukom. Dersom Ukom ikke regner henvendelsen som arkiv-verdig, vil vi slette dine opplysninger etter at kontakten er avsluttet.

  • Du har varslet Ukom om alvorlige hendelser eller forhold i helse- og omsorgstjenesten.

Alle varsel som mottas i henhold til Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten medfører at varselet arkiveres. Personopplysningene lagres da i vårt arkiv så lenge opplysningene har historisk verdi i henhold til arkivloven. Personopplysningene vil i tillegg kunne brukes av oss for å komme i kontakt med varsler for nærmere undersøkelser.