Somatikk, Barn

Hvordan oppdage livstruende forverret tilstand hos barn

Status

Avsluttet

Saksnummer

01-2019

Last ned rapport

 

Ukom startet i juni en undersøkelse etter at et barn døde av hjernehinnebetennelse under sykehusinnleggelse.

For å bedre diagnostikken av barn med feber og raskt forverret helsetilstand, vil vi særlig se om helsetjenesten har noe å lære av denne hendelsen.

Vi vil også se på kommunikasjonen mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og foreldre som opplevde akutt alvorlig sykdom hos et barn. 

 

Tidslinje

12
feb

Utarbeidelse av rapport

En 20 måneder gammel gutt døde på sykehus med et raskt forverrende sykdomsforløp. Obduksjonen viste at gutten døde av hjernehinnebetennelse med pneumokokker.

Hendelsesforløp kartlagt

Vi har kartlagt hendelsesforløpet gjennom samtaler med pårørende, involvert helsepersonell og ledelsen ved sykehuset. Vi har gjennomgått skriftlig dokumentasjon fra pårørende, legekontoret, legevakt, ambulansetjeneste, involverte sykehus og Fylkesmannen.

Avdekker viktige tema

I undersøkelsen ser vi at det er flere viktige tema som melder seg: Hjernehinnebetennelse forekommer sjeldnere enn før, og sykdomsbildet hos barn er sammensatt. Gode faglige vurderinger av barnets allmenntilstand er derfor avgjørende for å få satt i gang behandling til rett tid, og foreldrene er en viktig ressurs. Kan akuttkjeden organiseres slik at informasjon fra foreldre med akutt syke barn blir mer systematisk innhentet og tatt i bruk? Hvordan kan kompetansen i vurderingen av akutt febersyke barn styrkes?

Undersøkelsen går nå inn i en fase der vi drøfter hendelsesforløpet, funn og anbefalinger med alle som har bidratt i undersøkelsen. I dette arbeidet er vi også i dialog med relevante fagmiljø.

Undersøkelsen er ferdig med å hente inn opplysninger fra de involverte og har et utkast til en rapport. Underveis i arbeidet har vi drøftet vurderingene våre med relevante fagmiljøer. Utkastet er overlevert til refleksjonspanelet for tilbakemeldinger, og vi jobber nå med å ferdigstille rapporten.

 

26
apr

Utarbeidelse av rapport

Undersøkelsen er ferdig med å hente inn opplysninger fra de involverte og har et utkast til en rapport. Underveis i arbeidet har vi drøftet vurderingene våre med relevante fagmiljøer. Utkastet er overlevert til refleksjonspanelet for tilbakemeldinger, og vi jobber nå med å ferdigstille rapporten

8
jun

Publisering

Vi har diskutert funn og anbefalinger med fagmiljø, pasient- og brukerorganisasjoner, helsemyndigheter og vårt refleksjonspanel, og vi jobber med å ferdigstille rapporten. Rapporten vil bli publisert 15. juni.

Ikon for abonnering

Abonner på oppdateringer i denne saken

Ved å abonnere på denne saken vil du motta e-post når status i saken endrer seg.
E-posten din blir kun brukt til dette formålet. Du kan når som helst melde deg av.