Barne- og ungdomspsykiatrien

Hvorfor blir barn og unge avvist i barne- og ungdomspsykiatrien?

Status

Avsluttet

Saksnummer

03-2019

Last ned rapport

 

Ukom startet i oktober en undersøkelse som skal se nærmere på barn og unge som blir henvist til helsehjelp i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), men som ikke får slik hjelp.

Utgangspunktet er en ungdom som ble avvist to ganger av barne- og ungdomspsykiatrien etter at han var henvist to ganger av fastlegen. Ungdommen tok sitt eget liv to måneder etter siste avslag.

Dette er en såkalt temaundersøkelse som innebærer at denne hendelsen danner utgangspunkt for å gå bredere inn i sider knyttet til ulik praksis for henvisning og avvisning i BUP.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) vil blant annet se på omfanget av barn og unge som blir henvist til BUP, men som ikke får rett til slik helsehjelp. Her vil vi også se etter om det er ulik praksis rundt om i landet og mulige årsaker til det.

Tidslinje

12
feb

Databearbeidelse- og analyse

Ukom har så langt hatt samtaler med de berørte og har innhentet dokumentasjon fra relevante kilder. Et omfattende materiale analyseres.

Vi ser på hvordan organisering av tjenestene kan være avgjørende for å fange opp dem som virkelig sliter. Vår gjennomgang så langt viser at det er stor lokal variasjon i tjenestetilbudet til barn og unge.

Det er ulikheter innen både kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten. Vår funn viser også at det er utfordringer knyttet til samhandling, både mellom ulike instanser på kommunalt nivå og mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.

19
mar

Utarbeidelse av rapport

Vi skriver nå på utkast til rapport og skal om ikke lenge innlede en dialog med informanter, pasient- og pårørende organisasjoner og aktører i fagmiljøer for å drøfte våre funn. Dette vil bli gjort så snart situasjonen rundt koronaviruset tillater det.

Arbeidet med rapportutkast er i sluttfasen og vi vil be informanter og aktører i fagmiljøet om konkrete innspill. Vi vil starte dette arbeidet før sommerferien med tanke på publisering etter sommeren

29
okt

Utarbeidelse av rapport

Vi har gjennomført møter med fag- og interesseorganisasjoner og med fag– og kompetansemiljø for å diskutere våre funn og forslag til anbefalinger. Arbeidet med rapporten er i sluttfasen, og rapporten vil bli publisert den 30.11

Ikon for abonnering

Abonner på oppdateringer i denne saken

Ved å abonnere på denne saken vil du motta e-post når status i saken endrer seg.
E-posten din blir kun brukt til dette formålet. Du kan når som helst melde deg av.