Psykisk helsevern, Voksne, Rus

Skal undersøke dødsfallet til en mann med psykisk lidelse og rusutfordringer

Status

Pågående

Saksnummer

01-2020

Last ned rapport

 

En ung mann ble funnet død få dager etter et selvmordsforsøk. Forut for dødsfallet hadde han vært i kontakt med helsetjenesten.

Ukom skal undersøke om vi kan lære noe av denne hendelsen. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en bekymringsmelding som en far har sendt Ukom.

Sønnen, som hadde psykisk lidelse og rusutfordringer, ble fulgt opp av både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tiden før den unge mannen døde, ble livet hans stadig mer kaotisk.

Ukom skal undersøke om det kan avdekkes faktorer som kan være til hjelp for å forebygge denne typen alvorlige hendelser.

Tidslinje

15
jun

Datainnsamling

Etter å satt undersøkelsen på vent som følge av koronakrisen, er arbeidet nå startet opp igjen. Ukom vil gjennomføre informasjonsmøter med involverte aktører i juni og august. Vi er også i gang med å samle inn data, som pasientjournaler m.m., og planlegger oppstart av intervjuer i slutten av august.

 

31
aug

Datainnsamling

Undersøkelser av den første hendelsen er avsluttet. Ukom har i samarbeid med de etterlatte allerede lagt mye arbeid i forundersøkelser og har identifisert tematikk som fortsatt er aktuell å gå videre med. Selv om kartleggingen rundt den første hendelsen nå avsluttes fortsetter arbeidet med tematikken.

Mennesker med samtidig psykisk lidelse og rusutfordringer har økt risiko for selvmord og plutselig død. Ukom fortsetter arbeidet med alvorlige hendelser knyttet til sammensatte tjenester for denne gruppen. Det vil bli publisert en rapport når dette arbeidet er ferdigstilt.

Ikon for abonnering

Abonner på oppdateringer i denne saken

Ved å abonnere på denne saken vil du motta e-post når status i saken endrer seg.
E-posten din blir kun brukt til dette formålet. Du kan når som helst melde deg av.