Samhandling, Voksne

Undersøker samhandling ved uavklart diagnose

Status

Pågående

Saksnummer

02-2020

Last ned rapport

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en mann på 73 år som døde av kreft. 

Mannen gikk lenge før han fikk riktig diagnose. Det førte til at han ikke fikk målrettet kreftbehandling.

Ukom ønsker med denne saken å se på samhandling rundt pasienter med uavklart diagnose i helsevesenet.

Ansvarsfordelingen mellom spesialiserte avdelinger på sykehus og mellom kommune og sykehus er aktuelle tema som undersøkelsen kan ta for seg.

Tidslinje

14
sep

Oppstart

Ukom har bestemt å iverksette undersøkelse. Berørte parter, pasienter, pårørende, brukere og innvoterte i helsetjenesten informeres.
21
okt

Datainnsamling

Vi har opprettet kontakt/samarbeid med sykehus, fastlege og kommune. Vi arbeider nå med å innhente og systematisere informasjon, og vil foreta intervjuer med involverte som kan bidra til å beskrive hendelsesforløpet.

Ikon for abonnering

Abonner på oppdateringer i denne saken

Ved å abonnere på denne saken vil du motta e-post når status i saken endrer seg.
E-posten din blir kun brukt til dette formålet. Du kan når som helst melde deg av.