Samhandling, Voksne

Undersøker samhandling ved uavklart diagnose

Status

Pågående

Saksnummer

02-2020

Last ned rapport

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en mann på 73 år som døde av kreft. 

Mannen gikk lenge før han fikk riktig diagnose. Det førte til at han ikke fikk målrettet kreftbehandling.

Ukom ønsker med denne saken å se på samhandling rundt pasienter med uavklart diagnose i helsevesenet.

Ansvarsfordelingen mellom spesialiserte avdelinger på sykehus og mellom kommune og sykehus er aktuelle tema som undersøkelsen kan ta for seg.

Tidslinje

14
sep

Oppstart

Ukom har bestemt å iverksette undersøkelse. Berørte parter, pasienter, pårørende, brukere og innvoterte i helsetjenesten informeres.
21
okt

Datainnsamling

Vi har opprettet kontakt/samarbeid med sykehus, fastlege og kommune. Vi arbeider nå med å innhente og systematisere informasjon, og vil foreta intervjuer med involverte som kan bidra til å beskrive hendelsesforløpet.

5
feb

Databearbeidelse- og analyse

Vi har gjennomført intervju med pårørende, helsepersonell og ledere. Vi har kartlagt hvordan 12 helseforetak gjennomfører "Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft." Her er det store variasjoner. Vi er nå i gang med å analysere data som er samlet inn. Koronarestriksjoner gjør at undersøkelsen tar mer tid enn planlagt.

Ikon for abonnering

Abonner på oppdateringer i denne saken

Ved å abonnere på denne saken vil du motta e-post når status i saken endrer seg.
E-posten din blir kun brukt til dette formålet. Du kan når som helst melde deg av.