Bekymringsmelding om alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten

Bekymringsmelding om alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten går kun til Statens undersøkelseskommisjon.

I tillegg til den lovpålagte varslingsplikten, ønsker vi å motta informasjon om alvorlige hendelser eller alvorlige omstendigheter som har påvirket eller kan påvirke pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten i hele landet.

Med alvorlige hendelser menes dødsfall eller betydelig skade på pasient eller bruker hvor utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko. Alvorlige forhold er omstendigheter eller sammenhenger som antas å kunne føre til alvorlige hendelser.

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt. Det vil si at vi har plikt til å holde din identitet skjult for andre og aktivt hindre at disse opplysningene blir kjent.

Oppbevaring og behandling av personopplysninger i regi av Ukom i tråd med kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er lov om Statens undersøkelseskommisjon og EUs personvernforordning (2016/679).

Ukoms rolle knyttet til bekymringsmeldinger

Alle bekymringsmeldinger blir vurdert og vil inngå i Ukoms kartlegging av risiko i helse- og omsorgstjenesten. Ukom avgjør selv hvilke alvorlige hendelser eller alvorlige forhold som skal undersøkes.