Lovpålagt varselplikt om alvorlig hendelse i spesialisthelsetjenesten

Lovpålagte varsel skal meldes både til Statens Helsetilsyn og til Statens Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. 

 

Den lovpålagte varselordningen gjelder for helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak.

Spesialisthelsetjenesten skal varsle om alvorlige hendelser. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient, der utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt. Det vil si at vi har plikt til å holde din identitet skjult for andre og aktivt hindre at disse opplysningene blir kjent.

Oppbevaring og behandling av personopplysninger i regi av Ukom i tråd med kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er lov om Statens undersøkelseskommisjon og EUs personvernforordning (2016/679).

Ukoms rolle knyttet til varsler

Alle varsler blir vurdert og vil inngå i Ukoms kartlegging av risiko i helse- og omsorgstjenesten. Ukom avgjør selv hvilke alvorlige hendelser eller alvorlige forhold som skal undersøkes.