Varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Varselet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, via denne nettsiden, går kun til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Arbeidstaker har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være mulige brudd på arbeidsmiljøloven eller helselovgivningen. Det kan i tillegg være brudd på virksomhetens interne etiske retningslinjer eller brudd på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet. Retten til å varsle gjelder også innleide arbeidstakere. Dette er hjemlet i arbeidsmiljøloven.

Alle offentlige etater har plikt til å motta varsler etter arbeidsmiljøloven. For at vi skal følge opp et varsel etter arbeidsmiljøloven, må det inngå som en del av vårt arbeid. Det vil si at varselet gir grunn til å tro at de omstendigheter det varsles om vil gå ut over pasientsikkerheten i tjenesten.

 

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt. Det vil si at vi har plikt til å holde din identitet skjult for andre og aktivt hindre at disse opplysningene blir kjent.

Oppbevaring og behandling av personopplysninger i regi av Ukom i tråd med kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er lov om Statens undersøkelseskommisjon og EUs personvernforordning (2016/679).

 

Ukoms rolle knyttet til varsler

Alle varsler blir vurdert og vil inngå i Ukoms kartlegging av risiko i helse- og omsorgstjenesten. Ukom avgjør selv hvilke alvorlige hendelser eller alvorlige forhold som skal undersøkes.