Kritikkverdige forhold på arbeidsplasse

Informasjon
1
Om forholdet
2
Kontaktinfo
3
Oppsummering
4

Kritikkverdige forhold på arbeidsplasse

Steg 1

Informasjon

Varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Her kan ansatte og innleide som observerer kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass i helse – og omsorgstjenesten varsle. Disse varslene går kun til Ukom.

Du bevege deg frem og tilbake i skjema ved behov og legge til eller endre tekst, frem til du sender inn meldingen. På høyre side kan du se hvilket trinn i skjema du er på.