Slik varsler du Ukom

 

Ukom tar imot tre ulike typer varsel:

  • Lovpålagt varselplikt om alvorlig hendelser i spesialisthelsetjenesten.
  • Bekymringsmelding om alvorlige forhold som går ut over pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt meldinger fra pasienter, brukere og pårørende.
  • Varsel om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Er du helsepersonell og ønsker å varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass, bruk skjema for varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 

Hvem kan varsle Ukom

Ukom tar imot varsel og bekymringsmelding fra:

  • Spesialisthelsetjenesten
  • Den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • Pasienter, brukere og pårørende

Informasjon om hvordan Ukom behandler personopplysninger finner du her.

Som hovedregel undersøker Ukom enkelthendelser som har skjedd etter 1. mai 2019.