Varsle om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Lovpålagte varsel skal sendes både til Statens Helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. 

Det arbeides med en teknisk løsning slik at varslene sendes direkte til Ukom.

Inntil videre skal varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten sendes til Statens helsetilsyn, som videresender opplysningene til Ukom.

Framgangsmåten for varslingen er beskrevet nærmere på Statens helsetilsyns hjemmesider:

Gå til Statens helsetilsyn