Varsle om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Lovpålagte varsel skal sendes både til Statens Helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. 

De lovpålagte varslene skal nå meldes inn via melde.no. Melde.no er en samleside for ulike melde og varselordninger for helse- og omsorgstjenesten. 

Varslingsplikt til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon gjelder for alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester (jf. helsetilsynsloven § 6 og Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten §7).

Gå til melde.no her.