PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kontakt oss

For generelle henvendelser bruk:

post@ukom.no

Denne epost-adressen er ikke egnet for bekymringsmeldinger, sensitive opplysninger skal ikke sendes med epost. Bekymringsmeldinger skal sendes til oss med vår varslingstjeneste, den finner du her.

Besøksadresse

Forusparken 2, 4. etasje 
4031 Stavanger

Postadresse

Postboks 225 Skøyen
0213 Oslo

Fakturamottak

Fakturamottak DFØ, postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim. 
Ukom mottar kun faktura i EHF-format. Foretaksregisteret NO 921018924

Presse

Direktør Pål Iden besvarer henvendelser til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Telefon: 94 83 91 90 / E-post: post@ukom.no

 

Informasjon om ansatte 

På denne siden finner du informasjon om oss som jobber i Ukom.

Ukom er har en tverrfaglig sammensatt stab med 21 fulltidsansatte og 6 kliniske ansatte som jobber deltid i Ukom. 

Dersom du har behov for å snakke med en av oss, finner du kontaktinformasjon i ansatteoversikten under.

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser bare besvares i arbeidstiden.

Ansatte

Assisterende direktør

Åshild Vistnes van der Veen

Åshild er jurist.

Åshild har erfaring som privatpraktiserende advokat og har også jobbet som dommerfullmektig. Hun har mange års erfaring med tilsyn og klagesaksbehandling innen helse, omsorg, barnevern, vergemål og voldsoffererstatning hos Fylkesmannen i Rogaland. De siste årene var hun assisterende direktør. I tillegg har hun vært nemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland.
 

Telefon

940 30 304

Juridisk fagdirektør

Hanne Løvereide Årstad

Hanne er jurist.

Hanne har arbeidet på statlig og kommunalt nivå, blant annet i Helse Vest RHF og i Stavanger kommune. I tillegg ledet hun sekretariatet for Kommunal Oppreisningsordning i Rogaland for personer som hadde vært utsatt for overgrep eller uverdige omsorgsforhold i barnevernet. Hun har også arbeidet hos Fylkesmannen i Rogaland og vært lektor ved Høgskolen i Stavanger i avdeling for helse- og sosialfag.

Telefon

450 35 255

Leder for drift og administrasjon

Anne May Skansen Sønstabø

Anne May er siviløkonom.

I tillegg til å være siviløkonom fra NHH, har Anne May også utdanning i helseøkonomi. Hun har jobbet med økonomi og styringsinformasjon i spesialisthelsetjenesten og i Helse Vest. Der har hun i tillegg arbeidet med utvikling av finansieringsmodeller for sykehusene på Vestlandet. Hun også erfaring fra Sola kommune og Kommunal- og regionaldepartementet.

Telefon

415 33 826

Seniorrådgiver

Anne-Mette Espe

Anne-Mette har bakgrunn som sykepleier.

Hun har også master i helsepsykologi og grunnfag i administrasjon, ledelse og arbeidspsykologi. I tillegg har hun utdanning og erfaring innen forbedringsmetodikk og implementering.  Anne-Mette har arbeidet med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene i Helse Vest. Hun har også jobbet som rådgiver for smittevern i sykehus.

Telefon

958 45 713

Seniorrådgiver

Helge Dale

Helge er psykolog.

Han har erfaring med organisasjonsutvikling i private og offentlige virksomheter. Hovedvekten er på lederutvikling og omstillingsprosesser. Andre arbeidsområder har vært organisasjonskartlegging, konflikthåndtering og individuell veiledning av ledere og ansatte. Han har også pasienterfaring fra egen praksis som psykolog.

Telefon

907 44 063

Seniorrådgiver

Ingrid Dirdal

Ingrid har bakgrunn som sykepleier.

Ingrid har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet både som sykepleier og høgskolelektor i helsefag i Stavanger. Ingrid har også arbeidet som rådgiver innen helse hos Fylkesmannen og i Stavanger kommune. Før hun begynte i Ukom, hadde hun regionale og nasjonale oppgaver som seniorrådgiver i Helse Vest RHF.

Telefon

414 36 400

Seniorrådgiver

Ina Gundersen

Ina har bakgrunn som journalist.

Ina har bakgrunn fra mediebransjen, hovedsakelig som journalist i dagspressen. Her har hun arbeidet med nyheter og undersøkende journalistikk. I flere år hadde hun helse som et viktig fagfelt. Hun har også arbeidet som informasjonsrådgiver i næringslivet og i det offentlige. I tillegg satt hun mange år i styret i Skup, som arbeider for å øke journalisters kompetanse innen kritisk og undersøkende journalistikk.

Telefon

942 77 563

Seniorrådgiver

Morten Hellang

Morten er lege og spesialist i psykiatri.

Morten har jobbet som overlege på en psykiatrisk sengepost for personer med psykose og rusproblemer. Han etter det vært assisterende fylkeslege. Der fulgte han opp tjenester innen psykisk helsevern, særlig innen håndtering av selvmordsrisiko og økt frivillighet i psykisk helsevern. I tillegg har han erfaring innen helse og sikkerhet i offshoreindustrien.

Telefon

997 14 189