PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Hvordan kan vi sikre at ungdom med psykiske plager får hjelp når de trenger det?

Ukom publiserer i dag rapporten "Ungdom med uavklart tilstand - Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP". Bakgrunnen for rapporten er historien om 17 år gamle "Jonas", som tok sitt eget liv. Vi har undersøkt hjelpeapparatet som møter Jonas og andre unge med uavklart psykisk tilstand. Hvilke risikoforhold finnes i tjenesten, som kan føre til at noen ikke fanges opp?

30.11.2020

Abonner på nytt eller oppdatert innhold

Jeg ønsker også å abonnere på Ukoms nyhetsbrev
Jeg samtykker til lagring av min e-postadresse i henhold til personvernerklæringen