PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Spesialiseringens pris – ny rapport

Torsdag 16. juni legger vi fram rapporten "Spesialiseringens pris - samhandling ved uavklarte tilstander". Undersøkelsen tar utgangspunkt i historien om "Jan" som døde av kreft etter et halvår med hyppige sykehusinnleggelser.

Han opplevde uklare ansvarsforhold, mangelfull informasjon, forsinkelser og en oppstykket helsetjeneste med flere avdelinger og mange helsepersonell involvert. 

Historien er utgangspunktet for vår undersøkelse om samhandlingen i helsetjenesten når tilstanden eller diagnosen er uavklart. I rapporten peker vi på flere områder og tiltak for å bedre koordinering, samarbeid og pasientsikkerhet i forbindelse med utredning.

Webinar

Du kan også webinaret, med tilpasning til full skjerm (vimeo)

Les rapporten