PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Besøk fra USA

En engasjert delegasjon fra USA besøkte Ukom og SHARE (UiS) for å lære mer om pasientsikkerhet og etablering av en uavhengig undersøkelseskommisjon.  De representerer National Patient Safety Board (NPSB) Coalition. Nettverket jobber for å opprette en uavhengig undersøkelseskommisjon i USA.

De amerikanske gjestene var interesserte i og fikk presentert hvordan Ukom ble etablert. Størst interesse var det rundt arbeidet som uavhengig undersøkelseskommisjon. De fikk også innblikk i måten vi jobber på, metode og undersøkelser og spesielt hvordan vi jobber med pårørendeinvolvering.

Stine Marit Moen, leder for medisin og helsefag, gikk nærmere inn på undersøkelseskommisjonen og vår uavhengige rolle.
Pål Iden, direktør, snakker om Ukoms rolle og arbeid.

SHARE, Senter for sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten, presenterte senteret og ulike forskningsområder de jobber med, blant annet motstandskraft (resiliens) i helsetjenesten. Forskere presenterte også pågående forskningsprosjekter, blant annet hvordan de har jobbet med involvering i et prosjekt knyttet til psykiske helse for ungdom.

Siri Wiig - presenterer SHARE.jpg
Siri Wiig, senterdirektør og professor, presenterte SHARE-senteret ved UiS.
Martin Hatlie med t-skjorte NSPB (2).jpg
Martin Hatlie, President og CEO - Patients for Patient Safety.

Delegasjonen er en del av National Patient Safety Board (NPSB) Coalition. Det er et nettverk av organisasjoner som blant annet jobber for å opprette en uavhengig undersøkelseskommisjon i USA. Martin Hatlie representerer Project Patient Care og Patients for Patient Safety US som er den amerikanske grenen av WHOs pasientsikkerhetsnettverk i NPSB-nettverket. I delegasjonen var det flere representanter fra Jewish Healthcare Foundation (JHF), som er enn del av NPSB-nettverket eller er talspersoner for fornyet politisk oppmerksomhet om pasientsikkerhet og opprettelsen av en uavhengig undersøkelseskommisjon i USA. 

 

Martin Hatlie med t-skjorte..jpg
Organisasjonene som er representert i NPSB-nettverket.
Fra v: George Fechter (JHF), Christine Fulton (JHF), Petter Viksveen (SHARE), David J. Levenson (JHF), Geir Sverre Braut (UiS), Ove Njå (SHARE).
Til v.:  Nancy D. Zionts (JHF), Debra Caplan (JHF)  og Siri Wiig, fra SHARE.

Den amerikanske delegasjonen besøkte i tillegg Statsforvalteren i Rogaland i forbindelse med besøket i begynnelsen av juni. De besøkte også flere andre aktører som jobber med pasientsikkerhetsfeltet, både i Oslo og Bergen, i løpet av Norges-besøket.