PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Læring og refleksjon

Vi ønsker at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten. Materiellet gir et overblikk over hendelsen, våre funn og anbefalinger. Det er laget materiell til hver enkelt rapport. Det kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, til faglig oppdatering, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fag- og personalmøter.

Sorter etter:

Dato
Alfabetisk

Læring og refleksjon