PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Gjentatte henvendelser til legevakt – materiell

Rapporten «Gjentatte henvendelser til legevakt – hvorfor fanger ikke legevakttjenesten alltid opp alvorlighetsgrad når pasienter ringer?» handler om hvordan henvendelser blir håndtert når personer ringer til legevakten for å få hjelp. I rapporten forteller vi historien om «Ida», som var høygravid og døde av lungebetennelse i en av koronapandemiens siste smittebølger. I løpet av tre dager tok Ida kontakt med helsetjenesten seks ganger, men ingen forstod hvor syk hun var.    

Ukom har per januar 2024 mottatt over 300 varsler om alvorlige uønskede hendelser på legevakt. En fellesnevner for flere av disse er at alvorlighetsgraden i situasjonen ikke har blitt fanget opp, og at pasienter eller pårørende har tatt kontakt med legevakten flere ganger i løpet av et sykdomsforløp. 

I rapporten peker vi på seks forhold som til sammen kan ha betydning for pasientsikkerheten når pasienter ringer til legevakten. Vi kommer med anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og fagmiljøene. Rapporten inneholder også spørsmål til refleksjon og læring for kommuner og legevakttjenesten.

Læring og refleksjon  

Vi ønsker at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.  
Under finner du materiell som fritt kan brukes i ulike sammenhenger. Materiellet gir et overblikk over våre funn og anbefalinger. Det kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fagmøter og arbeid med temaene på ulike nivå i helse- og omsorgstjenesten.  

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene  

Det er en fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende. Presentasjonen kan brukes uten at det krever mye forarbeid. Presentasjonen er rik på informasjon. 

Portrettbilde Marianne Løland

Seniorrådgiver

Marianne Løland

Telefon

+47 46 61 13 92

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11