PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Våre rapporter

Alle våre rapporter samlet på ett sted.

Vi tar utgangspunkt i både konkrete hendelser og alvorlige forhold. Hva skjedde? Hvorfor? Og hvordan kan vi forbygge at noe lignende skjer igjen?

Gjennom våre undersøkelser vil vi gi innsikt og kunnskap som kan bidra til å bedre pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten i Norge.

Du kan holde deg oppdatert om hvilke temaer og undersøkelser vi jobber med under menypunktet undersøkelser

Abonner på nytt eller oppdatert innhold