PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Aktuelt

Les mer om aktuelle saker, vårt arbeid, rapporter og undersøkelser.

Sorter etter:

Dato
Alfabetisk
Tegnet illustrasjon: Lampe som lyser på dokumenter

Ukom vil undersøke Frosta-saken 

Ukom har bestemt å starte en uavhengig undersøkelse av Frosta-saken. Saken gjelder en lege som er under etterforskning av politiet for alvorlige seksuelle overgrep mot mange kvinnelige pasienter. Ukoms undersøkelse skal se på rollen til kommunen, Statsforvalteren og Statens helsetilsyn i tilknytning til saken. Spørsmålet er hva lokale og nasjonale myndigheter kan lære av en varslet, vedvarende trussel mot pasientsikkerheten, som skal ha fått pågå over flere år. 

16.06.2023

Abonner på nytt eller oppdatert innhold i nyheter.