PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kontakt oss

For generelle henvendelser bruk:

post@ukom.no
E-post-adressen er ikke egnet for bekymringsmeldinger. Sensitive opplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi ber om at du sender bekymringsmeldinger til oss via vår varslingstjeneste.

Besøksadresse

Forusparken 2, 4. etasje 
4031 Stavanger

Postadresse

Postboks 225 Skøyen
0213 Oslo

Fakturamottak

Fakturamottak DFØ, postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim. 
Ukom mottar kun faktura i EHF-format. Foretaksregisteret NO 921018924

Kontaktinformasjon presse

Ta kontakt med direktør Pål Iden eller senior kommunikasjonsrådgiver Terese Haaland for spørsmål og henvendelser knyttet til arbeidet vårt.

Pål Iden, direktør
Telefon: +47 94 83 91 90 
E-post: post@ukom.no

Terese Haaland, senior kommunikasjonsrådgiver
Telefon: +47 97 03 63 43
E-post: terese.haaland@ukom.no

Nettside og tilgjengelighet

Har du spørsmål om nettsiden eller leter etter noe du ikke finner?
Kontakt oss på e-post: kommunikasjon@ukom.no

Du kan også kontakte oss om du har forslag til forbedringer av nettsiden, trenger alternativt innhold som ikke er universelt utformet eller oppdager feil og mangler knyttet til universell utforming. 

Se også vår tilgjengelighetserklæring

Informasjon om ansatte 

Ukom er har en tverrfaglig sammensatt stab med 24 fulltidsansatte og 6 kliniske ansatte som jobber deltid i Ukom. 

Dersom du har behov for å snakke med en av oss, finner du kontaktinformasjon i oversikten over ansatte.

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser bare besvares i arbeidstiden.