PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.

Alle kan melde fra til oss!

Linn Merethe Bæra, leder for brukererfaring, presenterer statusrapporten

Ny rapport

To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge. Statusrapporten er lansert.

Se webinaret og les statusrapporten