PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.

Alle kan melde fra til oss!

Ny rapport

Tettere samhandling kan hindre at pasienter med psykose begår drap. Rapporten handler om hva vi kan lære etter et drap begått i psykotisk tilstand.

Les mer om rapporten