PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.

Alle kan melde fra til oss!

Webinar_betalingsvansker_A.B. Frøyand.jpg

Ny rapport:

Dårlig personlig økonomi og betalingsvansker kan forverre helsetilstanden hos kronisk syke, og kan stå i veien for god helsehjelp. Det viser vår nye rapport. Funn og anbefalinger kan du se i webinaret.

Se webinar og les rapporten