PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.

Alle kan melde fra til oss!

Studioprat om rapporten "Pårørende sikrer trygg behandling". Fra venstre: Terese Haaland, Pål Iden, Anne-Grethe Terjesen og Anne Torill Brimsø.

Ny rapport

Tirsdag 4. juni klokken 10.00 kommer rapporten «Pårørende sikrer trygg behandling». Vi har invitert gjester fra Pårørendealliansen og Pårørendesenteret i Stavanger for å diskutere pasientsikkerhet.

Se studiopraten