PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.

Alle kan melde fra til oss!

Banner Jan.png

Spesialiseringens pris – samhandling ved uavklarte tilstander

Den økte spesialiseringer i helsetjenesten krever nye grep i sykehusene for å gi tryggere utredning av pasienter som er innlagt med uavklart tilstand.

Se webinar og les rapporten