PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.

Alle kan melde fra til oss!

Pål Iden, direktør i Ukom, står i tv-studio og er klar til opptak og presentasjon av ny rapport.

Ny rapport:

Vi presenterer funn og anbefalinger fra vår nye rapport "Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko" i et webinar.

Se webinar