PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.

Alle kan melde fra til oss!

Banner Jan.png

Ny rapport

Torsdag 16. juni legger vi fram rapporten "Spesialiseringens pris - samhandling ved uavklarte tilstander".

Se webinar - presentasjon av undersøkelsen