PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.

Alle kan melde fra til oss!

Pasientsikkerhetskonferansen

Konferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Konferansen er gratis.

Påmelding og mer om konferansen