PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.

Alle kan melde fra til oss!

Mannlig bakfra sitter i telefon med headsett og kikke på dataskjerm.

Ny rapport: Gjentatte henvendelser til legevakt  

Vi presenterer rapporten «Gjentatte henvendelser til legevakt - hvorfor fanger ikke legevakttjenesten alltid opp alvorlighetsgrad når pasienter ringer?". Webinaret starter kl. 10.00

Se webinar og presentasjon av rapporten