PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

"Ingen kan hjelpe meg" – materiell

Rapporten «Ingen kan hjelpe meg. Hvorfor ble Malin nødetatenes ansvar?» handler om helsetjenestens møte med pasienter med komplekse tilstander.

Rapporten tar utgangspunkt i historien til “Malin”. Malin gikk til regelmessig behandling i psykisk helsevern, men opplevde at ingen klarte å hjelpe henne. Når symptomtrykket var høyt på kveld og natt, ble Malin ofte nødetatenes ansvar. Pasienter som hyppig er i kontakt med nødetatene utfordrer hjelpeapparatet. Tilstandsbildet deres kan være sammensatt og utfordrende å forstå for de som skal hjelpe.

Hvorfor opplevde Malin at ingen kunne hjelpe henne? Hvorfor er det vanskelig for helse- og omsorgstjenesten å følge opp pasienter med komplekse tilstander, og hvorfor ble Malin nødetatenes ansvar? 

Rapporten viser at pasienter med komplekse tilstander i psykisk helsevern utfordrer hjelpeapparatet, og noen er i hyppig kontakt med nødetatene. Uenighet om diagnose og behandling påvirker helsehjelpen de får. Rapporten peker også på behovet for bedre tverretatlig samarbeid som bidrar til å sikre trygghet og forutsigbarhet for pasienten og tjenestene.  

Rapporten viser hvor viktig det er å forsikre seg om at hjelpen som blir gitt faktisk er den pasienten trenger, og vi peker på ulike forhold som kan ha betydning for den hjelpen som blir gitt. Utgangspunkt for evalueringen er en behandlingsplan som er laget sammen med pasienten. Vi kommer med anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet, og rapporten inneholder også spørsmål til refleksjon og læring for helsetjenesten. 

Læring og refleksjon  

Vi ønsker at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.  
Under finner du materiell som fritt kan brukes i ulike sammenhenger. Materiellet gir et overblikk over våre funn og anbefalinger. Det kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fagmøter og arbeid med temaene på ulike nivå i helse- og omsorgstjenesten.  

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene  

Det er en fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende. Presentasjonen kan brukes uten at det krever mye forarbeid. Presentasjonen er rik på informasjon. 
•   Presentasjon/lysark (PDF)
•   Webinar: presentasjon av rapporten (vimeo, lengde: 15 min. og 30 sek.)
•   Læringspunkter fra rapporten

Portrettbilde Kristine Lock

Seniorrådgiver

Kristine Lock

Telefon

+47 47 35 40 62

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11