PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Drap begått i psykotisk tilstand – lansering av ny rapport

Onsdag 15. desember kl.10.00 legger vi fram rapporten "Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand? Helsehjelp og samfunnsvern for pasienter med psykose og økt voldsrisiko". 

Et drap på et offentlig sted er utgangspunktet for Ukoms rapport. Vi har undersøkt omstendigheter rundt en innleggelse i det psykiske helsevernet et drøyt år før drapet.

I rapporten anbefaler vi flere forbedringstiltak. De handler blant annet om mulighetene for tettere og bedre samhandling mellom politiet og det psykiske helsevernet. Det finnes verktøy i dagens regelverk som ser ut til å ha gått i glemmeboken. Ukoms anbefalinger kan bidra til at det psykiske helsevernet får bedre muligheter til å gi god pasientbehandling og bedre samfunnsvern.

Rapporten blir presentert av direktør Pål Iden i et direktesendt webinar.
Webinaret er onsdag 15. desember, og varer fra kl.10.00-10.30. 

Se webinaret

Webinaret sendes på facebook og er gratis.