PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Gir ikke ut rapport om legemiddelhåndtering

Vi har besluttet at den planlagte rapporten knyttet til legemiddelhåndtering i kommunale tjenester ikke blir utgitt som en ekstern rapport.

Pål.jpg
Pål Iden, direktør i Ukom

– Undersøkelsen som vi har gjennomført gir ikke grunnlag for å publisere tydelige nasjonale læringspunkter knyttet til legemiddelsikkerhet, sier Pål Iden, direktør i Ukom.

Kartleggingsarbeidet som er gjennomført knyttet til legemiddelhåndtering blir en del av vår kunnskapsbase, som et viktig bidrag til utvikling og læring i Ukom.