PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Gjest i webinar – forteller om Ukoms oppdrag og arbeid

Hvordan arbeider Ukom med å undersøke alvorlige uønskede hendelser, hvordan velger vi ut saker og temaer som kan bidra til læring og bedre pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten? Det er noen av temaene vår direktør Pål Iden snakket om da han var gjest i et webinar hos KoKom (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap).

Bilde av Pål Iden nede i høyre hjørne. Bak han tre sirkler, overgripende. Første sirkel: Profesjonskunnskap, andre sirkel: Sikkerhetsfag og forbedringskunnskap, tredje sirkel: Pasient- og pårørendekunnskap. Til høyre teksten: Ulike, likeverdige kunnskaper som supplerer hverandre.
Pål snakker om behovet for å bruke ulik kunnskap i undersøkelser av alvorlige uønskede hendelser. (skjermdump)

I den første delen av webinaret presenterer Pål Ukoms metode og vår sikkerhetsfaglige tilnærming i våre undersøkelser. Han snakker også om det å bygge trygghetskultur for å bidra til åpenhet om det som noen ganger kan gå galt i helse- og omsorgstjenesten.

- Det er behov for nye metoder og tilnærminger for å lære av alvorlige hendelser, som igjen bidrar til læring, forbedring, forebygging og bedre pasientsikkerhet. Vi må bygge opp ikke-sanksjonerende systemer. Det sentrale spørsmålet for meg er hvordan kan vi tenke helt nytt om det vi ikke lykkes med, sier Iden i webinaret.

Den andre delen er en samtale mellom Guttorm Brattebø, leder i Kokom, og Iden. Et av de sentrale teamene de snakker om er Ukoms uavhengige rolle som undersøkelseskommisjon, og den ikke-sanksjonerende tilnærmingen i Ukoms undersøkelser og arbeid. I tillegg prater de om bruk av ulike begreper som feil og avvik, ansvar, skyld og skam. Læring, felles situasjonsforståelser, og Ukoms ståsted i en internasjonal sammenheng er også temaer de er innom.   

Webinaret gir deg et større innblikk i Ukoms arbeid. Det varer i godt 37 minutter.

Direkte til webinaret på vimeo (fullskjermvisning)