PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ny rapport er på vei 

Torsdag 9. mars publiserer vi rapporten «Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens». I rapporten trekker vi fram behovet for forbedringer og kommer med flere anbefalinger for å gjøre helsehjelpen sikrere. 

De siste tiårene har det vært en økning i barn og unge, særlig tenåringer, som ønsker helsehjelp for kjønnsinkongruens. Kjønnsinkongruens betyr at det at det ikke er samsvar mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Bakgrunnen for undersøkelsen og rapporten er flere bekymringer meldt direkte til Ukom. 

Rapporten handler om å ivareta trygghet og sikkerhet i hjelpe- og behandlingstilbud for barn og unge med kjønnsinkongruens. Temaet inkluderer en rekke problemstillinger knyttet til helsehjelpen. Kjønnsinkongruens handler også om mer - om identitet, mangfold, inkludering og samfunnsutvikling.  

Rapporten «Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens» kommer torsdag 9. mars. Du finner den under menypunktet rapporter. 

Ukom undersøker ulike forhold i helsetjenesten. Vi er en uavhengig undersøkelseskommisjon og vår oppgave er å undersøke alvorlige hendelser og forhold for å bidra til bedre pasientsikkerhet.