PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ny rapport: Pårørende sikrer trygg behandling

Tirsdag 4. juni klokken 10.00 kommer rapporten «Pårørende sikrer trygg behandling». Hovedbudskapet er at pårørendes perspektiver og kunnskap må være en del av pasientbehandlingen og arbeidet med pasientsikkerhet. 

Den nye rapporten oppsummerer hvordan mangelfull involvering og ivaretakelse av pårørende er et gjennomgående tema i flere av våre undersøkelser de fem siste årene.

Rapporten viser at det er utfordrende for helsetjenesten å involvere pårørende på en systematisk måte, og peker på at pasientsikkerheten kan bli styrket ved å inkludere pårørendes innsikt, erfaring og perspektiv. Dette gjelder også i læring etter alvorlige hendelser. 

Rapporten blir presentert i en studioprat med Pål Iden, direktør Ukom. Vi diskuterer også pårørendes rolle og perspektiver med gjestene Anne-Grethe Terjesen fra Pårørendealliansen og Anne Torill Brimsø fra Pårørendesenteret i Stavanger, som begge kjenner pårørendes hverdag godt. Studiopraten blir ledet av Terese Haaland. 

Se prat og presentasjon av rapporten

Studiopraten er tilgjengelig fra klokken 10.00 tirsdag 4. juni. 

Du kan også se den på Vimeo (fullskjermvisning), Facebook og LinkedIn.